UA-29720867-1

Ski touring in the Teton Wilderness area in the Absaroka Mountains of Wyoming.
Ski touring in the Teton Wilderness area in the Absaroka Mountains of Wyoming.